อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษาโดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน