ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี