ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยในส่วนภูมิภาคจะมีการถ่ายทอดสัญญาณให้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ