ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ซึ่งในงานนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก