ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทยในโครงการสภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดย สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดตรัง โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานใน