ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง วันที่ 11 ธันวาคม 2556