นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 1 และหมู่ที 4 บ้านทุ่งอิฐ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 11 ธันวาคม 2559