การประชุมเตรียมความพร้อม ในการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 13 ธันวาคม 2559