ผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ สโมสรตรังเอฟซี ในโอกาสที่สโมสรตรังเอฟซี ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้ห้องพักของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเพื่อพักผ่อน ในช่วงที่มีการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลสโมสรตร