ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559