โครงการขับขี่ปลอดภัย เคารพระเบียบวินัยจราจร เพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 2556 โดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และบริษัท ตั้งใจยนตรการ 2007 จำกัด วันที่ 12 ธันวาคม 2556