ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2