ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิประชาสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์  ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน