ตัวแทนจากบริษัท IT Edusoft เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อนำเสนอการใช้งาน software English Discoverie