เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาดในครั้งนี้ด้วย