ร่วมออกบูธเเสดงนิทรรศการงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 การนี้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเเสดงนิทรรศการของวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก