เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาดด้วย การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ