คณาจารย์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีศาสตรจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง