กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบทาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ จักรกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556