ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดตรัง ในนามคณะกรรมการคัดเลือกคนดี คนเด่น จังหวัดตรัง โดยมีท่านธีระยุทธ์ เอี่ยมตระกูล เป็นประธานการประชุม