ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย