ร่วมพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนกโดยมีแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก  เข้าร่วมงานด้วย การนี้ผ