อาจารย์จากโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรบรรยาย "รวมใจรัก ธรรมะสร้างเยาวชนไทย"