คุณวรรณภา ศรีเมฆ Sales Manager โรงแรมอีโค่ อินน์ จังหวัดตรัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560