ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดตรัง การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ รับมอบของที่ระลึกในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จากดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต