ตัวแทนจากบริษัทสว่างก่อสร้าง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560