ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การประชุมลูกจ้างภาคสนาม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง