ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กล่าวต้อนรับคณะลูกเสือสามัญ จากจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสตูล มาเข้าค่ายโดยทางกลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำโดยอาจารย์บุญญาพร ตันวโรภาส และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นวิทย