ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนรุ่งเรืองกิจ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆในการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา