ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้านมัสการพระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  เพื่อขอบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร