วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อเจือ สุขสนิท บิดานายธนวุฒิ สุขสนิท( โอ ) ณ วัดทุ่งหินผุด ต. นาบินหลา อ. เมือง จ. ตรัง วันที่ 13 ธันวาคม 2556