ติดตามความก้าวหน้าในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 25 ฉบับที่ 560 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม พุทธศักราช 2550 หน้า 4