ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง (กบอ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน