ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอความร่วมมือให้นักศึกษาของวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกฝนฟื้นฟู เพื่อเป็นนักแสดง/ผู้บาดเจ็บในการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสากู้ชีพ 10