มอบของที่ระลึกรับขวัญบุตรชายคนแรกของ นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง