ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ คุณพ่อเอี่ยม อินทรภักดิ์ บิดาท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง