ติดตามดูการติดตั้งเครื่องซักผ้าอัตโนมัติภายในหอพักนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกและ คำนึงความปลอดภัยของนักศึกษา