ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 206 ปี โดยมีนายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เป็นประธาน