ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา:สัมมนาวิชาการ “เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ 4”