มอบพัดลมตั้งพื้นและของที่ระลึก แก่อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่