อาจารย์วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านเกาะมุกด์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก