ร่วมกิจกรรมการสรุปทักษะฝึกอบรมฟื้นฟู รวม 10 อำเภอ (EMS rally ระดับ FR จังหวัดตรัง ปี 2560)