ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจัดโดยมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยในครั้งนี้นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาด้วย