เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน