สังเกตการณ์พร้อมทั้งให้กำลังใจช่างไฟฟ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีในการเข้ามาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทางเดินของวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยกับทางบุคลากรนักศึกษาของวิทยาลัย และผู้อบรมจากภายนอก