ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างรายการก่อสร้างอาคารพักขยะครั้งที่ 1/2560