คุณอภิรดี ศุภนรากุล Hotel Manager โรงแรม อีโค่อินน์ ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยและนำเสนอการบริการห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุม สำหรับหน่วยงานของทางราชการ