ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม"พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนคนตรัง ครั้งที่ 6 " (อำเภอกันตัง) โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน