สำรวจสถานที่ เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรม "พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนคนตรัง ครั้งที่ 6 " (อำเภอกันตัง) ร่วมกับนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง และคณะ