ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 การนี้ท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย